Privacystatement van Leolux

Januari 2021

Uw persoonlijke gegevens zijn geen handelswaar. Daarom zijn er wettelijke regels waarin is vastgelegd welke informatie wij aan u mogen vragen en wat wij ermee mogen doen. In dit Privacystatement geven we heldere en transparante informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en opslaan en wat we doen om uw privacy te waarborgen. 

Wettelijk verantwoordelijkheid

Leolux is een merk van Leolux Living B.V., opgericht en gevestigd in Venlo (NL). Onze modellen worden hier ontwikkeld en geproduceerd in de eigen fabrieken van Leolux in Europa. Leolux houdt bij het maken van meubelen voor al haar merken rekening met de wettelijke eisen die gelden in het land van levering.

Dat geldt ook voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy. Leolux houdt zich in het hele proces van informatie, aankoop en aftersales aan de Europese wetgeving v.w.b. het verzamelen, opslaan en delen van persoonlijke gegevens.

Vragen?

Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met onze AVG functionaris.

Leolux Living BV
Postbus 3076
5902 RB Venlo
Telefoonnummer: +31 (0)77-3877222
E-mailadres: privacy@leolux.nl

Uw privacy is gewaarborgd

Wij zijn blij dat u interesse heeft in onze producten en vertrouwen erop dat u op onze website alle informatie vindt die u nodig heeft bij het maken van een juiste keuze. Daarbij houden we ons strikt aan de Europese regelgeving, meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Rechten en beveiliging

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens Leolux van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Opvragen en bewaren van gegevens

Op verschillende plaatsen in onze website, maar ook elders in het informatie- en aankoopproces deelt u uw gegevens met ons. Wij verzamelen echter alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel dat we met elkaar afspreken.

Leolux slaat uw gegevens alleen op als u daarvoor nadrukkelijk toestemming verleent. Bijvoorbeeld als wij u een periodieke nieuwsbrief mogen sturen of als u zich als Leolux koper laat registreren in de Leolux Service database. Uw gegevens worden dan alleen voor dat specifieke doel bewaard. U kunt uw toestemming bovendien te allen tijde intrekken. Leolux zorgt dan dat uw gegevens uit het bestand worden verwijderd.

Derden

Leolux deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor partijen als post/verzendbedrijven. Denk daarbij aan (adres)informatie die noodzakelijk is voor het verzenden van bijvoorbeeld catalogus of webshopartikelen. Zulke partijen zijn gehouden aan een verwerkersovereenkomst waarin is aangegeven dat zij de privacywetgeving zorgvuldig naleven en door Leolux verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Uitzondering is de partij die de digitale nieuwsbrieven van Leolux verzorgt. Deze partij is gevestigd in de VS maar werkt volgens de EU privacy wetgeving.

Verder maken wij een uitzondering voor de samenwerking met de Leolux Select Stores. Zij gelden als een verlengstuk van de Leolux service- en adviesverstrekking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens die u aan Leolux verstrekt worden uitsluitend door Leolux zelf ingezien. Websites die door externe partijen worden gehost, hebben nadrukkelijk geen toestemming om gegevens voor eigen gebruik te verwerken, op te slaan of aan te wenden.

De overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt alleen in het kader van dwingende landelijke wetgeving plaats.

Cookies

U kunt onze webpagina's bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. U blijft dus anoniem.

Omdat wij onze informatievoorziening en het functioneren van de website willen optimaliseren, worden bezoeken aan de website (anoniem) geanalyseerd. Daarvoor maken we gebruik van cookies. Wanneer u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u ze weigeren. De website geeft u dan nog steeds alle informatie. Opgeslagen cookies kunt u via de systeeminstellingen van uw browser op elk moment wissen.

Wat zijn cookies?

Het zijn onschadelijke kleine tekstbestandjes die websites aan u toesturen en die uw browser vervolgens opslaat. Bij elk volgend bezoek aan deze website stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug. De website kan zo de gegevens opslaan die horen bij uw browser en uw bezoek. Onze website onthoudt zo bijvoorbeeld uw favoriete modellen. Zulke cookies noemen we "technische cookies".

Andere cookies helpen om u te herkennen als unieke bezoeker, om te analyseren welke pagina’s van een site veel bezocht worden, om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten of om bepaalde advertenties te kunnen tonen op basis van het surfgedrag met uw browser. De eerste twee noemen we "analysecookies" de laatste twee "advertentiecookies".

Al deze cookies werken anoniem. We hoeven immers niet te weten wie onze website bezoekt, maar wel hoe een bezoek aan onze website verloopt.

Welke cookies gebruikt Leolux?

Analysecookies: Met deze cookies kan Leolux uw bezoek aan onze website analyseren. Kunt u gemakkelijk vinden wat u zoekt? Of moet u veel klikken om de juiste pagina te vinden? Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. Een site die u snel de juiste informatie geeft is wel zo klantvriendelijk. Wij volgen u niet persoonlijk, de cookies werken volledig anoniem.

Advertentiecookies: Leolux maakt gebruik van banners en andere online reclamecampagnes. Cookies kunnen de effectiviteit van deze campagnes meten. Als u een website bekijkt waarop een banner van Leolux staat, plaatst de partij die de banner voorziet een cookie. Op onze website plaatsen wij een code afkomstig van diezelfde partij. Als u na het zien van de banner onze site opent wordt het eerder ontvangen cookie weer teruggestuurd naar deze partij. Op deze manier kan gemeten worden hoe effectief een banner of andere reclame-uiting is.

Daarnaast kan ook zogenoemde retargeting toegepast worden. U heeft bijvoorbeeld eerst een pagina van de website bekeken. Retargeting betekent dat u later een nieuwe advertentie-boodschap over Leolux te zien krijgt. Op deze manier is het dus mogelijk om reclame-boodschappen toe te spitsen op de interesses van de bezoekers.

Formulieren

Via formulieren kunt u bijvoorbeeld een catalogus aanvragen, een rondleiding boeken of een serviceaanvraag indienen. Leolux verzamelt daarvoor uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het doel dat we in het formulier aangeven.

Bundelen van gegevens

In verschillende formulieren vragen we om uw adresgegevens, deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor een uniek kenmerk. De ingevoerde adresgegevens, in combinatie met uw achternaam en e-mailadres, zorgen ervoor dat u niet dubbel in onze database komt. Wanneer u voor verschillende diensten bent ingeschreven (bijvoorbeeld registratie als klant, nieuwsbrief, bezoek aan Leolux, aanvraag catalogus), dan bundelen wij uw gegevens. Uitschrijven voor de afzonderlijke diensten is altijd mogelijk.

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag of opmerking aan Leolux doorgeven. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

 

Aanvraag gedrukte brochure

Uw gegevens worden eenmalig gebruikt voor het verzenden van dat betreffende boek, niet voor andere / toekomstige postzendingen. Wij delen deze gegevens uitsluitend met onze distributiepartners t.b.v. de verzending. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Via een opt-in kunt u:

  • aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zullen u ook enkele e-mails toesturen naar aanleiding van uw catalogusaanvraag.
  • ​zich aanmelden voor informatie van uw dichtstbijzijnde Select Store.

Afmelden voor deze diensten is te allen tijde mogelijk.

   

Aanmelden nieuwsbrief

Wanneer u de nieuwsbrief aanvraagt, slaan wij de ingevulde gegevens op (aanhef, naam, e-mailadres, adresgegevens). Deze gegevens worden verwerkt zodat wij onze berichten kunnen personaliseren en u van de juiste informatie kunnen voorzien. U kunt zich bij iedere volgende nieuwsbrief permanent uitschrijven. Wij verwijderen dan de gegevens die wij hebben opgeslagen voor het toesturen van de nieuwsbrief.

  

Aanmelden Select Store

Wanneer u zich aanmeldt voor deze service, verstrekken wij uw gegevens (naam, e-mailadres) aan de dichtstbijzijnde Select Store. Die mag deze gegevens eenmaal gebruiken, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen Leolux en betreffende Select Store. De ingevulde gegevens (aanhef, naam, e-mailadres, adresgegevens) worden verwerkt zodat wij het bericht kunnen personaliseren en u kunnen voorzien van de juiste informatie over de dichtstbijzijnde Select Store. Uw gegevens worden bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft.

Service aanvragen

Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en afhandelen van uw service-aanvraag. Leolux bewaart deze gegevens 10 jaar.

 

Leolux Visitor Center

Wanneer u zich online aanmeldt voor een rondleiding bij Leolux, vragen wij om de gegevens die nodig zijn om uw bezoek in goede banen te leiden. Wij hebben alleen de gegevens nodig van degene die de rondleiding boekt. Overige groepsleden worden niet door Leolux geregistreerd. Leolux bewaart uw gegevens 2 jaar.

 

Registratie als klant

Leolux ontvangt geen klantgegevens van haar dealers. Om de consument snel te helpen als er vragen of problemen zijn, kunt u zelf een model bij Leolux registreren via de website. Het Product Identificatienummer wordt dan gekoppeld aan uw contactgegevens. Leolux bewaart uw gegevens 10 jaar.

 

Aankoopproces

Wanneer u tijdens het aankoopproces gegevens met ons deelt (voor bv prijsopgaves of orders namens onze dealers), verzamelen wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel dat we met elkaar afspreken. Gegevens die we delen met onze dealers (in geval van een aankoop) worden door ons 2 jaar bewaard.

 

Afspraakverzoek Design Center

Wanneer u een verzoek indient voor deze service, verstrekken wij uw gegevens uitsluitend via e-mail aan het Design Center van uw keuze. U ontvangt zelf eveneens een bevestiging van uw afspraakverzoek. Deze mails worden door Leolux 2 jaar bewaard.

Verwante websites

Leolux Creator

De Creator is een aparte website. Daar vragen wij u uitsluitend om gegevens die nodig zijn voor toezending van door u opgevraagde info. Wanneer u een account aanmaakt, kan dit te allen tijde definitief door u worden opgezegd. Wanneer uw account 2 jaar niet is gebruikt, worden uw accountgegevens verwijderd.

Leolux Webshop

De Leolux webshop wordt door een externe partij gehost, maar door Leolux beheerd. Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de toezending van door u opgevraagde product. Aankoopgegevens worden door Leolux 10 jaar bewaard. Orders die worden geannuleerd worden na 1 jaar uit het systeem verwijderd, tezamen met de daaraan gekoppelde persoonsgegevens.

Disclaimer

Teksten, afbeeldingen, films en andere informatie die hier wordt gepubliceerd vallen onder het copyright van Leolux Living BV in Venlo. Reproductie of weergave zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Leolux is niet toegestaan en leidt tot juridische stappen.

Adviesprijzen, maten en overige informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. Leolux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaat ten gevolge van deze informatie op of het gebruik van deze website.

Taal
Kies uw taal
Vlaams
Langue
Choisissez votre langue préférée