Duurzaamheid
~ Het milieuvraagstuk is een deel van het kwaliteitsvraagstuk ~

Design voor een duurzame wereld

Wie goed doet, goed ontmoet”, klinkt misschien naïef, maar het is een nuttig uitgangspunt voor familiebedrijven, die continuïteit verkiezen boven snel gewin. Bij Leolux vertalen wij dit naar een duurzame productiewijze en duurzame relaties met winkeliers en consumenten, medewerkers en omwonenden.

Duurzaamheid is vooral een kwestie van gezond verstand, vinden wij. Betere producten maken is eenvoudiger dan balanceren op het randje van de milieuwetgeving en het is ook gewoon winstgevend.

Design voor een duurzame wereld

Door goede grondstoffen in te kopen en ze verstandig in te zetten, snijdt het mes aan twee kanten. Door relaties te koesteren ontstaat krediet, dat de vraag om kwaliteit laat prevaleren boven de roep om de laagste prijs. Leolux kiest voor continuïteit. Jaar na jaar mooie producten maken voor steeds nieuwe generaties.


Enkele voorbeelden van de duurzame Leolux productie:

Energiegebruik terugdringen
“Licht uit als je de kamer verlaat”, luidde een reclameslogan in de jaren zeventig, naar aanleiding van het rapport van de Club van Rome. Bij Leolux is dat heel normaal. Minder energie gebruiken is de eenvoudigste manier om te zorgen dat de wereld om je heen minder zwaar wordt belast. Zo hebben we in onze magazijnen sensors aangebracht waarmee de verlichting automatisch uitschakelt wanneer er niemand aanwezig is. Eenvoudig maar doeltreffend. De traditionele verlichting is vrijwel volledig vervangen door energiezuinige alternatieven (o.a. LED).

Recycling van hout, leer en schuim
Leolux kiest materialen die het milieu minimaal belasten. Zo is ons hout afkomstig uit gebieden die borg staan voor voldoende herbeplanting en is ons leer volgens de laatste technieken vervaardigd. De schuimdelen worden geproduceerd zonder toepassing van CFK’s en waar mogelijk worden ze in matrijzen gegoten, een proces dat nagenoeg geen afval kent. Bewuste keuzes zijn niet altijd de gemakkelijkste. Ze zijn echter bepalend voor de omgeving waarin wij en onze kinderen in de komende decennia leven.

Inzetten van milieuvriendelijke technieken
Nieuwe technieken maken het steeds eenvoudiger om het milieu te ontzien: de traditionele oplosmiddelhoudende lakken zijn waar mogelijk vervangen door lakken op waterbasis en poederlak. Dat is niet alleen beter voor het

milieu omdat de uitstoot (uit de schoorsteen) tot een minimum wordt teruggebracht. De gezondheid van de Leolux-medewerkers is er eveneens mee gediend en extra veiligheidsmaatregelen die de gezondheid moesten waarborgen zijn slechts nog op een enkele plaats in de lakverwerkingsafdelingen nodig. Net als de lakken zijn de gebruikte lijmen waar mogelijk watergedragen. Chemische componenten die vroeger nodig waren, zijn overbodig geworden. Voor alle afdelingen geldt dat een goede luchtverversing een vereiste is, zodat het gezondheid van de medewerkers en het klimaat binnen en buiten de Leolux-muren is gewaarborgd.

Hergebruik materialen
Leer, schuim, lak en folie: allemaal materialen die bij Leolux worden gebruikt en waarvan de resten prima geschikt zijn voor hergebruik. Het kostbare, uit aardolie geproduceerde schuim wordt verwerkt tot nieuw schuim dat voor verscheidene toepassingen nog prima bruikbaar is. Leolux verkoopt resthout en ook leerresten die niet bruikbaar zijn voor reparaties worden verkocht aan opkopers die er bijvoorbeeld portemonnees of kussentjes van maken. Verpakkingsmaterialen en kunststof onderdelen zijn geheel recyclebaar.

Verantwoorde logistiek
De logistiek van Leolux is zo georganiseerd dat het aantal ritten tot een minimum kan worden beperkt. Zo doen we ons uiterste best om vrachtwagens vol te laten rondrijden, wanneer mogelijk ook op de terugweg. Onze chauffeurs nemen naast de Leolux-zitideeën ook meubelen mee van andere merken die in de Leolux-fabrieken gebouwd worden. Zo minimaliseert Leolux de belasting van milieu en wegennet. Bovendien scheelt het een boel fileleed en brandstofkosten.

Inventief gebruik van warmte
Leolux vestigingen worden zo efficiënt mogelijk verwarmd. Daarbij wordt steeds bekeken wat de beste methode is om een maximaal rendement te bereiken met een minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen als gas of olie. Voor de toepassing van restwarmte die vrijkwam bij het drogen van slib uit de nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie, ontving Leolux uit handen van de milieuorganisatie “Limburgs Landschap” een milieubos. Dit symbolische bos, bestaande uit vier notenbomen, werd geplant naast het Leolux bezoekerscentrum.

Zonne-energie
De investering in zonnepanelen biedt uitstekende mogelijkheden, juist voor bedrijven. De lange termijn toepassing is immers gegarandeerd op bedrijfsgebouwen die eigendom zijn van de onderneming. Leolux heeft in 2010 het Leolux Design Center in Krefeld uitgerust met een serie zonnepanelen. Daarmee voorziet het Design Center op duurzame wijze volledig in haar eigen energiebehoefte. In 2016 is het ook hoofdkantoor in Venlo voorzien van zonnepanelen.