De mensen en Leolux

In het familiebedrijf Leolux werken mensen op basis van hun kwaliteiten en op gelijke voet met elkaar samen. Ongeacht afkomst, huidskleur, geloof/overtuiging, geslacht of geaardheid en met respect voor elkaar(s opvattingen). Leolux biedt ook participatiekansen aan wie minder mogelijkheden heeft op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een gemeenschap van mensen met een sterke onderlinge band en een zelfde lange termijn doel: de continuïteit van het familiebedrijf.

Werkgelegenheid

Langdurige werkrelaties zijn in elk bedrijf van grote waarde. Kennis en vakmanschap komen bij Leolux op de eerste plaats. Daarom kiest Leolux zoveel mogelijk voor vaste banen, zowel in Nederland als voor haar fabriek in Hongarije.

Groei
Door een breed aanbod aan opleidingen zorgt Leolux dat medewerkers hun vakkennis kunnen vergroten om hun positie binnen de organisatie te verstevigen.

Gezondheid
We werken in een schone, veilige en moderne omgeving. De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Wie desondanks zijn eigen werk niet kan uitoefenen wordt zoveel mogelijk begeleid naar andere werkzaamheden, zodat de kennis en ervaring behouden blijven voor ons bedrijf.

Onze omgeving

Ook buiten werktijd wil Leolux een bijdrage leveren. Voor haar eigen mensen en de omgeving waarin we werken. Daarom sponsort Leolux organisaties en verenigingen op het gebied van natuur, sport en cultuur in de directe omgeving van onze fabriek in Venlo. Leolux is lid van MVO Nederland en van de natuurorganisatie Limburgs Landschap.

In het meest noordelijke punt van de gemeente Venlo is, op het landgoed Pelgrimshof” een vrij toegankelijk bos aangelegd in de vorm van de Leolux “L”, een groen hart dat door Leolux is geschonken aan de stad Venlo.

Het L-vormige Leolux bos is een initiatief van (oud directeur) Jeroen Sanders. Hij liet het berkenbos als een “landmark” aanleggen op het (deels vrij toegankelijke) landgoed Pelgrimshof. Het is een eerbetoon aan de natuur in en rond Venlo, de bakermat van Leolux. Gelijktijdig staat het symbool voor de groene uitgangspunten van Leolux. De natuur om ons heen, vindt Leolux, is van ongekende waarde, niet enkel als bron van de mooiste materialen maar vooral als plaats om te ontspannen; zo ontstaat er ruimte voor nieuwe creatieve ideeën.

Feiten:

  • Start project: December 2011
  • Het groene Leolux hart bestaat uit 93 bomen, hoogte bijna aanplant 2 meter.
  • Lage aanplant 16.000 boompjes van 50 cm (november 2012)
  • Dit bos maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Afronding van de EHS was door de overheid gepland voor 2018, maar is inmiddels verschoven naar 2028.
Taal
Kies uw taal
Vlaams
Langue
Choisissez votre langue préférée